yoshimi Studio YouTube Live[2021.9.20]



yoshimiのスタジオライブ配信

yoshimi Instagramにて配信いたします。


yoshimi Studio YouTube Live

9/20(月)

時間:16:00-

Instagramアカウント

https://www.instagram.com/yoshimi.1106/